Carl Menger
Avusturyalı iktisatçı.
Avusturya iktisat ekolünün kurucusu olarak tanınır. Marijinal fayda kuramıyla öznel değer kuramının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Menger iktisadi olguları bireylerin davranışına indirgeyerek değer kuramını bu temelde geliştirdi. Örneğin, bir malın değişim değerinin o malın kullanım değeriyle, yani tüketiciye sağladığı tatminle açıklanabileceğini öne sürdü. En önemli yapıtı olan Grundsätze der Volkswirtschaftslehre 'de (1871; İktisadın İlkeleri) fayda, değer ve fiyat arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalıştı.
1867'de Krakow Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Menger, bir süre devlet hizmetinde çalıştı. Daha sonra 1873'te Viyana Üniversitesi'nde siyasal iktisat profesörü oldu.Bu görevini kısa kesintiler dışında 1903'e değin sürdürdü. Bu tarihten sonra da zamanını iktisatla ilgili araştırmalar yaparak geçirdi.

Carl Menger - Yazarın kitapları

Kapat