Cevat Özyurt
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Ağırlıklı çalışma alanları, değerler sosyolojisi, din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, Türk sosyoloji tarihi, küreselleşme, Osmanlı modernleşmesi, milliyetçilik, vatandaşlık eğitimi ve insan haklarıdır. Bu konularda yayımlanmış çalışmaları şunlardır: Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma (3. bs. Açılım Kitap, 2017), Modern Türk Düşüncesinin Sosyolojisi (2. bs. Kadim Yayınları, 2016), Erich Fromm’un İnsan ve Toplum Anlayışı (2. bs. Hece Yayınları, 2016), Eğitim Sosyolojisi Yazıları (2. bs. Pegem Akademi Yayınları, 2018). Ayrıca Modernleşme ve Gelenekselcilik Arasında Din (Hece Yayınları, 2013), Sosyal Teoride Din (Hece Yayınları, 2015), Ziya Gökalp Kitabı (Hece Yayınları, 2015), Çağdaş Sosyal Teoride Din (Hece Yayınları, 2016), Türkiye’de Sosyal Teoride Din (Hece Yayınları, 2017) adlı kitapların ortak editörlüğünü yaptı.

Cevat Özyurt - Yazarın kitapları

Kapat