Erdal Türkkan

1945

1945 yılında Reyhanlı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Seydişehir ve Konya’da tamamladı. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Fransa’da Grenoble Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakültesi’nden 1970 yılında master, 1974 yılında da devlet doktorası derecesini aldı.1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim görevlisi oldu. Aynı üniversitede 1979 yılında doçentlik, 1987 yılında profesörlük derecesini aldı. 1997-2003 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’ İİBF de görev yaptı ve 1993 de emekliye ayrıldı. Pek çok makalesi yanında yayınlanmış kitapları şunlardır: İktisat Teorisine Yeni Bir Bakış (Hacettepe Ün. İİBF Yayınları); Ekonomi ve Demokrasi (Turhan Kitabevi,(1996); Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı (Turhan Kitabevi, 2001); İkinci En İyi (Liberte Yayınları. 2001); Vizyon Rekabeti (Liberte Yayınları, 2003).
Türkkan, TOBB danışmanlığı dışında; MPM, Ankara Sanayi Odası, ANSİAD gibi kuruluşlarda ve bazı özel kuruluşlara kısa dönem danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Türkkan TOBB bünyesinde 14 Sektör Kurulu’nun oluşturulması ve 150 işadamının katılımı ile bu kurulların çalışmalarının yönetimini gerçekleştirmiş, Dünya Bankası, UNİCEF gibi uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilen çeşitli projelere katılmıştır.
Endüstri iktisadı, refah iktisadı, mikroekonomi, proje değerlendirme, iktisadi sistemler, Türkiye ekonomisi, KİT ekonomisi iktisada giriş konularda eğitim tecrübesine sahip olan. Erdal Türkan TRT 1 de 1991 den sonra 500 ü aşkın ekonomi programını gerçekleştirmiş çeşitli seminer ve sertifika programlarında eğiticilik yapmıştır.