Eric Mack

Eric Mack Felsefe Profesörü ve Tulane Üniversitesi Murphy Politik Ekonomi Enstitüsü Öğretim Üyesidir. Locke'un klasik liberal iddiaları ve argümanlarının sempatik bir anlatımı olan John Locke (Bloomsbury Academic) ve siyasi liberteryenizm adına sunulan felsefi argümanların doğası ve gücü üzerine bir çalışma olan Libertarianism (Polity Press) kitaplarının yazarıdır. Ayrıca Auberon Herbert'in The Right and Wrong of Compulsion of the State and Other Essays (Liberty Press) ve Herbert Spencer'ın The Man versus the State and Other Essays (Liberty Press) adlı kitaplarının da editörüdür.

Bilimsel makaleleri ve kitapları aracılığıyla siyasi liberteryenizmin felsefi gelişiminde ve savunulmasında önemli bir rol oynamıştır. En önemli akademik makalelerinin çoğu, doğal hakların ahlaki temellerine - kendi kendine sahip olma hakları ve mülk edinme ve mülk üzerinde ihtiyari kontrol kullanma hakları dahil - ve liberteryen teorinin eşitlikçi ve sosyalist eleştirmenleri tarafından işaret edilen büyük boşlukları doldurmaya adanmıştır. John Locke, F. A. Hayek ve Robert Nozick'in siyasi felsefeleri konusunda önde gelen bir uzmandır.

Mack, Colorado ve Utah'ın dağlarında ve yüksek çöllerinde hevesli bir yürüyüşçü ve sırt çantalı gezgindir.

Eric Mack - Yazarın kitapları

Kapat