Erich Weede
Erich Weede, 2004 sonbaharından bu yana Almanya’da Bonn Üniversitesi’ndeki sosyoloji kürsüsünde profesördür. Araştırma alanları, 1970’lerden beri savaş ve şiddet, 1980’lerden beri karşılaştırmalı ulusal ekonomik büyüme ile gelir adâletsizliği ve 1990’lardan bu yana da Asyalı ve Batılı ülkelerin geçen milenyumda gerçekleştirdikleri ekonomik kalkınmanın tarihsel örnekleri üzerine incelemelerden oluşmaktadır. Yazarın Amerika, Asya ve Avrupa’da yayınlanmış 10’u kitap hâlinde 180’e yakın eseri bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları; Weltpolik und Kriegsursachen im 20. Jahrhundert (Oldenburg, München 1975), Economic Development, Social Order and World Politics (Lynne Rienner, Boulder, CO 1996), Asien und der Westen: Politische und kulturelle Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung (Nomos, Baden-Baden 2000), Mensch, Markt und Stat: Pladoyer für eine Wirtschaftsordnung für unvolkommene Menschen (für die Ludwing-Erhard-Stiftung, Lucius et Lucius, Stuttgart 2003).
International Interactions, Journal of Conflict Resolution, New Asia ve Pasific Focus’un yazar kadrolarının üyesidir. 1983’te Peace Science Society’nin (International) başkanlığı ve 1986’da da International Studies Association’ın başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1986-87 kışında Johns Hopkins Üniversitesi Bologna Merkezi’nde konuk uluslararası ilişkiler profesörü olarak bulunmuştur. 2004 Eylül’ünde, Siyasal Araştırma Avrupa Konsorsiyumunun Uluslararası İlişkiler üzerine Dâimî Grup’u tarafından verilen “Lewis Fry Richardson Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ne lâyık görülmüştür.

Erich Weede - Yazarın kitapları

Kapat