Friedrich August von Hayek
1899’da Viyana’da doğmuştur. I. Dünya Savaşı’nın ardından sosyal bilimlere yönelerek Viyana Üniversitesi’nden 1921’de hukuk ve iki sene sonra da siyaset bilimi doktorası almıştır. Ludwig von Mises’ten etkilenerek liberalizm felsefesini ekonomi ve siyaset felsefesi gibi birçok alanda savunan düşünür, serbest piyasa düzeninin felsefî savunucularındandır. Avusturya Okulu'nun 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olarak addedilen Hayek, 1974'te Nobel Ekonomi Ödülü'nü düşünsel rakibi Gunnar Myrdal ile paylaştı. Merkezî ekonomik planlamanın insanların özgürlüklerini ve ihtiyaçlarını kısıtlayacağı tezini vurgulamış, çoğulculuğu ve ekonomik sübjektivizmi savunmuştur. Kölelik Yolu (The Road to Serfdom) bu savununun sembolleşen eserlerindendir. Hayek iktisat dışında bilişim (enformasyon) teorisi, hukuk, politika teorisi, bilim felsefesi ve bilişsel psikoloji (cognitive psychology) gibi alanlarda da yeni fikirler üretmiştir. 

Friedrich August von Hayek - Yazarın kitapları

Kapat