Dr. Jan Berting, Sosyoloji ve Sosyal Politika Profesörüdür. Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 16 yıldır Marsilya’da yaşamaktadır.
Kitaplarını Fransızca yazan, aynı zamanda İtalyanca ve İngilizceye de çevrilen yazarın son eserlerinden bazıları şunlardır:
- Fundamentalism and Democracy. The Open Sciety and Its Opponents (2005) [Köktencilik ve Demokrasi: Açık Toplum ve Karşıtları]
- Europe: a Heritage, a Challenge, a Promise (2006) [Avrupa: Miras, Meydan Okuma, Vaat]
- The Fragmentized Society, (2006) [Parçalanmış Toplum]
- How to Escape from the Diabolic Triangle? Followed by a Short Analysis of Some Oter Collective Delusions (2010) [Şeytan Üçgeninden Nasıl Kaçılır? Bazı Öteki Kolektif Yanılgıların Kısa Analizi]
Jan Berting

Jan Berting - Yazarın kitapları

1
Kapat