Jason Brennan
Jason Brennan, McDonough İşletme Okulu’nda strateji, ekonomi, etik ve kamu politikası üzerine çalışmalar yapar, ayrıca Georgetown Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.
Lisans öğrenimini Case Western Reserve ve New Hampshire üniversitelerinde tamamlayan Brennan doktorasını David Schmidtz danışmanlığında Arizona Üniversitesi’nde felsefe üzerine yaptı.
2006’dan 2011’e kadar siyaset biliminde araştırma görevlisi olan Brennan, daha sonra Brown Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
Brennan, çalışmalarında normatif siyaset felsefesi ile amprik sosyal bilimlerin birleşimini, oy verme davranışlarını, demokrasinin patalojilerini ve özgürlüğün sonuçlarını sorgulamaya ağırlık verir.
Bazı eserleri:

A Brief History of Liberty (Özgürlüğün Kısa Tarihi), (Wiley-Blackwell, 2010), David Schmidtz ile beraber.

The Ethics of Voting (Oy Kullanmanın Etiği), (Princeton University Press, 2011).

Compulsory Voting: For and Against (Zorunlu Oy Kullanma: Lehte ve Aleyhte), (Cambridge University Press, 2014), Lisa Hill ile beraber.

Why Not Capitalism? (Neden Kapitalizm Olmasın?), (Routledge Press, 2014).

Jason Brennan - Yazarın kitapları

Kapat