Johan Norberg
Johan Norberg yazar ve belgesel film yapımcısıdır. Çalışmalarında küreselleşme, girişimcilik, serbest ticaret ve bireysel özgürlük konuları üzerine yoğunlaşmaktadır. Liberal temaları keşfeden kitapları Progress: Ten Reasons to Look Forward (Gelişme: İleriye Bakmak için 10 Sebep), The Economist dergisi tarafından 2016’nın en iyileri arasında gösterilmiş; Financial Fiasco: How America’s Infatuation with Homeownership and Easy Money Created the Economic Crisis (2012, Finansal Fiyasko: Amerika’nın Evsahipliği ve Kolay Kredi Sevdası Ekonomik Krize Nasıl Yol Açtı) ve In Defense of Global Capitalism (2001, Küresel Kapitalizmi Savunmak) orijinali İsveç dilinde yayınlanmış ve yaklaşık yirmibeş dile tercüme edilmiştir. Bunlardan başka När människan skapade världen (2006, İnsanlık Dünyayı Var Edince), Ett annat Sverige är möjligt (2006, eşyazar: Başka Bir İsveç Mümkün) ve Global rättvisa är möjlig (2001, Küresel Adalet Mümkün), Frihetens klassiker (2003, eş editör: Özgürlük Klasikleri) başlıklı kitapların müellifidir. Yazar, aynı zamanda, küreselleşme, Hindistan, enerji ve Adam Smith gibi konuları ele alan televizyon belgesellerinin yapımcısı ve sunucusudur. Bu yapımlar FreetoChoose.tv sayfasından izlenebilir. 2003 – 2005 yılları arasında fikir kuruluşu Timbro’nun (İsveç) siyasî fikir çalışmaları bölümü yöneticisi; 2006’da Center for New Europe (Brüksel, Yeni Avrupa Merkezi) isimli kuruluşta kıdemli araştırmacı olarak çalışan Norberg, halihazırda ABD’de yer alan fikir ve kamu politikası kuruluşu Cato Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak bulunmaktadır. Norberg Stockholm Üniversitesi’nden fikir tarihi üzerine yüksek lisans derecesi almıştır.

Johan Norberg - Yazarın kitapları

Kapat