John Locke
1632’de Bristol yakınlarında doğan John Locke, Westminster School ve Oxford’daki Christ Church kurumlarında felsefe ve tıp branşlarında eğitim alan Locke, çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. 1688 Şanlı Devrimi öncesi bir süre Hollanda’da mecburî sürgünde yaşayıp Devrim sonrası ülkesine dönebilmiş­tir. Pedagoji, epistemoloji ve siyaset felsefesi alanındaki eserle­rini bu dönemden sonra vermiştir.
İngiliz emprizminin ilk büyük düşünürü olarak kabul edilen John Locke aynı zamanda İspanyol Altın Çağı düşünürlerince başlatı­lan ve Hobbes ile sistematik hâle bürünen “toplum sözleşmesi” teorisi zincirinin Rousseau’dan önce gelen ikinci büyük halkası­dır. Locke’un diğer toplum sözleşmecileriyle arasındaki farkı be­lirleyen şey onun devlete karşı takındığı liberal tutumdur.
Bir Aydınlanma Çağı düşünürü olarak kabul edilen Locke, Kıta Avrupası Aydınlanma geleneğinden farklı istikamette gelişen Anglo-Sakson dünyanın Aydınlanma tarihinin başlıca ve ilk figürlerindendir. Locke’un bilgi felsefesi ve siyaset felsefesine  yaptığı katkılar ve bunlarla etkilediği isimler dünya siyasî ve entelektüel tarihi açısından oldukça önemlidir. Aydınlanma Ça­ğı’nın Fransız düşünürleri Voltaire ve Rousseau’nun yanı sıra İskoç Aydınlanmacılarının hemen tamamı ve Amerikan Devri­mi’nde başrol oynayan isimler üzerinde Locke’un epistemoloji ve siyaset felsefesi hakkındaki eserlerinin önemi büyüktür.
Locke’un kariyerindeki entelektüel ve profesyonel faaliyet sa­halarındaki çeşitlilik dikkat çekicidir. Birçok önemli eseri yanın­da Liberte tarafından yayınlanan Hoşgörü Üstüne Bir Mektup onun dinî hoşgörü üzerine kaleme aldığı ve bir dostuna mektup olarak gönderdiği ve kendi haberi olmadan dostu tarafından bastırılan önemli bir metindir. Katolik mezhebinin İngiltere üzerinde çatışma tehdidi oluşturduğu döneme ait olan bu metin iktidar-din ilişkisi üzerine temel kaynaklardan birisidir.

John Locke - Yazarın kitapları

Kapat