Kudret Bülbül
1970 Konya doğumlu. 1991’de İstanbul Üniversitesi, SBF’den mezun oldu. Bir Siyasal Düşünür Olarak Prens Said Halim Paşa isimli çalışması ile yine aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Düşünsel ve Siyasal Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları tezi ile Ankara Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi Anabilim dalında, 2004’de tamamladı. 2007’de Doçent oldu. 1995 yılında bir yıl akademik amaçlı olarak Londra’da kalan Bülbül, 2000-2002 yılları arasında ABD’de, University of Kansas’da “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.1993-2010 yıllarında Kırıkkale ve Ankara Üniversitelerinde görev aldı.
Bülbül, bürokraside, 2010-2017 yılları arasında, dört yıla yakın Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı/Vekili, üç yıla yakın Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, son olarak kısa bir dönem Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığını yürütmektedir.
Öğrencilik ve meslekî yaşamı boyunca çok sayıda sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarında aktif rol alan Bülbül, küreselleşme, özgürlük, kimlik, aidiyet, gençlik, bürokrasi ve Meşrutiyet dönemi Türk siyasal düşüncesi üzerine akademik çalışmalar yürütmektedir. Yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.
Görev aldığı bürokratik pozisyonlarda ise Türkiye’de özgürlük ve eşitlik dengesinin sağlanması, demokrasi ve özgürlük çıtasının yükseltilmesi, Türkiye’nin diasporasının güçlendirilmesi, soydaş ve akraba topluluklarla kaybolan ilişkilerin yeniden tesisi, ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenciler üzerinden bölgesel ve küresel barışa destek olunması gibi çalışmalara destek vermiştir/vermektedir.

Kudret Bülbül - Yazarın kitapları

Kapat