Larry Arnhart
Kuzey Illinois Üniverstesi’nde siyaset bilimi profesörüdür. Uzmanlık alanı siyaset felsefesi tarihi, biyosiyaset teorisi ve Amerikan siyasî tarihidir. Lisans derecesini 1971’de Dallas Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini 1974’te Chicago Üniversitesi’nden ve doktora derecesini 1977’de yine Chicago Üniversitesi’nden alan Arnhart, Darwinizm ile muhafazakârlığı telif etmeye çalışarak, toplumsal yapı ve düzenin rasyonel bir plandan ziyâde sosyal içgüdü ve âdetlerden kaynaklanan kendiliğinden doğan bir düzenin neticesi olduğunu savunur. Arnhart aynı zamanda klasik liberalizm hakkında da Darwinci argümanlar geliştirmiştir.

Larry Arnhart - Yazarın kitapları

Kapat