Mehmet Zahid Sobacı

0

Uludağ Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Mehmet Zahid Sobacı, yüksek lisans (2005) ve doktora derecesini (2009) Uludağ Üniversitesi’nden almıştır. Hâlen Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapan Sobacı’nın akademik ilgi alanları şunlardır: İdari reform, kamu yönetiminde yeni eğilimler, politika transferi ve e-devlet. Sobacı’nın, “Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler” ve “İdari Reform ve Politika Transferi: Yeni Kamu İşlet­meciliğinin Yayılışı” adlı kitapları ve kamu yönetiminde yeni eğilimler ve idari reforma odaklanan çeşitli makaleleri bulunmaktadır. 

YAZARIN LİBERTE YAYIN GRUBUN'DAN ÇIKAN KİTAPLARI