Mehmet Zahid Sobacı

Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Mehmet Zahid Sobacı, yüksek lisans (2005) ve doktora derecesini (2009) Uludağ Üniversitesi’nden almıştır. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapan Sobacı’nın akademik ilgi alanları şunlardır: İdari reform, kamu yönetiminde yeni eğilimler, politika transferi ve e-devlet. Sobacı’nın, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler ve İdari Reform ve Politika Transferi: Yeni Kamu İşlet­meciliğinin Yayılışı adlı kitapları ve kamu yönetiminde yeni eğilimler ve idari reforma odaklanan çeşitli makaleleri bulunmaktadır.
2018-2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı Başkan yardımcısı olan Sobacı, 2019 yılında da Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 14 Temmuz 2021 tarihinden beri TRT Genel müdürü olarak çalışmaktadır. 

Mehmet Zahid Sobacı - Yazarın kitapları

Kapat