Mete Tunçay
1936’da İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de Siyasal Bilimler Doktoru, 1966’da Siyasal Teoriler Doçenti oldu. 1961’de Roc­kefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler, 1967-69’da Ankara’daki Muhabere Okulu’nda ve Harb Tarihi Dairesi’nde askerlik yaptı. 1972-1973 yılların­da bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüt­tü. 1974-75’te Kültür Bakanlığı Yayınlar ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı’nda, 1975-77’de Millî Kütüphane Danışmanlığı’nda bulundu. 1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-80’de Fulbright Bursu'yla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı. 1987-88’de Hür Berlin Üniversitesi Carl von Ossietzsky Profe­sörü oldu. 1967’de Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 kitabını yayımladı. 1981’de Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetimi­nin Kurulması 1923-1931 kitabı basıldı. 1982’de (Sıkıyönetimce toplatılan ve mahkemede aklandığı hâlde imha edilen) Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler kitabı yayımlandı. 1983’te bazı yazıla­rını Bilineceği Bilmek’te topladı. Aynı yıl Şubat’ında 1402 sayılı yasa uyarınca üniversiteden çıkarıldı. 1990’da Mahkeme kara­rıyla görevine iade edildi, ama kendisi emekliliğini istedi. 1984 başından itibaren on yıl, aylık Tarih ve Toplum, 1994-96 arasın­da da Toplumsal Tarih dergilerini yönetti. hâlen Bilgi Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanıdır.

Mete Tunçay - Yazarın kitapları

Kapat