Mustafa Koçak
Mustafa Koçak, 1978 yılı Diyarbakır doğumlu olup 1999’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. “Siyasî Partiler ve 1982 Anayasasına Göre Siyasi Parti Yasakları ile Parti Yasaklarına Aykırılık Hslinde Uygulanacak Yaptırımlar” adlı tezi ile 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mart 2010’da aynı enstitüde ve bölümde doktorasını tamamladı. 2005 yılından bu yana Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Mustafa Koçak - Yazarın kitapları

Kapat