Norman Barry
Exeter Üniversitesi’nden mezun oldu. İngiltere’de çeşitli üniversitelerde siyaset teorisi dersleri verdikten sonra Buckingham Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü’ne geçti ve sosyal ve siyaset teori kürsüsü başkanı olarak atandı. ABD Ohio’da Bowling Green Eyalet Üniversitesi Sosyal Felsefe ve Siyaset Merkezi’nde ve Indianapolis’teki Liberty Fund’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Londra’da faaliyet gösteren Institute of Economic Affairs ile Institute for the Study of Civil Society’nin ve David Hume Institute’un ve ayrıca Liberal Düşünce dergisinin danışma kurulu üyesidir. Başlıca eserleri; An Introduction to Modern Political Theory (Türkçede Modern Siyaset Teorisi); Classsical Liberalism and Libertarianism; The New Right (Türkçede Yeni Sağ); Welfare, The Morality of Business Enterprise; Classical Liberalism in the Age of Post Communism (Türkçede Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm).

Norman Barry - Yazarın kitapları

Kapat