Ömer Demir
Ömer Demir, 1963’te Trabzon’un, Of ilçesinde doğmuştur. Lisans derecesini 1988 yılında, yüksek lisans derecesini ise 1990 yılında ODTÜ Kamu Yönetimi Bö­lümü’nden almıştır. 1993’te Anadolu Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini alan Demir, 1996 yılında doçent, 2009 yılında da profesör olmuştur.
Anadolu, Kırıkkale, Çankırı Karatekin ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışan Demir; 2003-2005 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Başkanı, 2005-2008 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı, 2008-2011 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanvekili olarak görev yapmıştır.
Ömer Demir’in diğer görevleri arasında TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Üyeliği, (2005-2008), Anadolu Ajansı TAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, (2007-2008), SESTRIC Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2008), ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği (2011 ), Bologna Follow Up Grup Üyeliği, (2008-2011), EQAR Register Yönetim Kurulu Gözlemci Üyeliği de (2010-2011) bulunmaktadır.
Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Demir ayrıca Mart 2013’te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Ömer Demir - Yazarın kitapları

Kapat