Robert P. Murphy
Robert P. Murphy, Texas Tech Üniversitesi bünyesindeki Free Market Institute’de (FMI, Serbest Piyasa Enstitüsü) yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. İktisat yüksek lisansını ve doktorasını, sırayla, Hillsdale College ve New York University’de yapmıştır.
Texas Tech University’e geçmeden önce, Hillsdale College’de ders vermiş, New York University’de misafir akademisyen, Laffer Associates şirketinde analist ve the Pacific Research Institute’de kıdemli akademisyen olarak görev almıştır. Halen Institute for Energy Research’da kıdemli iktisatçı, Fraser (Kanada) ve Mises Enstitülerinde kıdemli akademisyen ve Independent Institute’da araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Çok sayıda akademik makale ile enerji politikasıyla ilgili araştırmaya imza atmış olup, güncel konularda yazdığı, meslekten olmayanların da anlayabileceği yüzün üzerinde yayını ve kitabı bulunmaktadır. Son kitabı Choice: Cooperation, Enterprise, and Human Action (Tercih: İşbölümü, Teşebbüs ve İnsan Eylemi) Independent Institute tarafından 2015 yılında yayınlanmıştır. Yazarın son dönem çalışmaları, iklim değişikliğinin ekonomik etkileri ile asgari ücretin sonuçları üzerine yoğunlaşmaktadır.
Murphy’nin diğer kitapları 1929 Büyük Buhranı hakkında yazdığı The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal ile, lise öğrencileri için kaleme aldığı Lessons for the Young Economist (Genç İktisatçıya Dersler) isimli okul kitabıdır. Yazar Tom Woods ile birlikte, internet üzerinden yayın yaptıkları ContraKrugman isimli haftalık programda, the New York Times’ın iktisatçı köşe yazarı Paul Crugman’ın görüşlerini alternatif bir iktisadî bakışla eleştirmektedir.

Robert P. Murphy - Yazarın kitapları

Kapat