Süleyman İnan

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi. Marmara, Ege, Pamukkale ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde dersler alarak akademik kariyer yaptı. 2013’te Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında profesör oldu. Aynı yıl, kısa bir süre YÖK bursuyla İngiltere’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Eğitim ve kültür üzerine çalışmalar yapan Abalıoğlu Vakfında, üstlendiği danışmanlığı ile çok sayıda sivil inisiyatife katıldı. Bilimsel ve kamu yararı gözeten bazı projelerin içinde yer aldı. Bunlardan yürütücülüğünü üstlendiği bir bilim okulu projesi olan KÜBİY (Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor), TÜBİTAK etiketi aldı. Disiplinlerarası çalışmayı seven ve kendisini daha çok bir sosyal bilimci olarak gören İnan’ın çoğunlukla çalışma alanı tarih, siyaset ve eğitim üçgeninde gezindi. Adnan Menderes (Liberte Y.), Necip Ali Küçüka (Atatürk Araştırma Merkezi Y.), İsmet İnönü’nün (Türkiye’nin 1950’li Yılları ve Türkiye’nin 1960’lı Yılları kitabı içinde, İletişim Y.) biyografilerini yazdı. Yakın Dönem Türk Politik Tarihi (Anı Y.), İnkılap Dersleri (Kafka Kitabevi Y.), Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş (Anı Y.), Popüler Tarih Sözlüğü (Adres Y.) kitaplarının hem editörlüğünü hem de yazarlığını yaptı. Çocuk ve gençlere yönelik bir eğitim materyali iddiasıyla çıkan Genç Bilgi: Siyaset (Doğan Egmont) kitabının yazarı olan İnan, SOs+a kısa adıyla siyaset okuryazarlığı üzerine seminer ve atölye eğitimlerini, geliştirdiği 4 modül (Çocuk-Öğretmen-Yetişkin ve Akademisyenler) üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca (www.siyasetokuryazarlik.com.tr) sitesinin kurucusu ve yöneticisi.

Süleyman İnan - Yazarın kitapları

Kapat