Yusuf Şahin
Yusuf Şahin, 1971 yılında Giresun'da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde (1994), yüksek lisan öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (1998), doktora öğrenimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamladı; 2006 yılında doçent, 2011'de profesör oldu. Mayıs 2015 tarihinde de Aksaray Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Şahin evli ve üç çocuk babasıdır.

Bazı eserleri:
Kentleşme Politikası, (Ekin Basın Yayın, 2013)
Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, (Murathan Yayınları, 2013)
Küresel Isınma Fetişizmi, (Seçkin Yayıncılık, 2005)

Yusuf Şahin - Yazarın kitapları

Kapat