Buğra Kalkan
2004 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Kalkan, 2013 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal ve Siyasal Anabilim Dalında “Klasik Liberalizm Geleneğinde Kendiliğinden Doğan Düzen Kavramının Gelişimi” başlıklı tezini vererek doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında YÖK Tez Araştırma Bursu ile Arizona Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne gitmiş olan Kalkan, 2015 yılında TÜBİTAK bursu ile King’s College London Politik İktisat Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarına devam etmiştir. Kalkan, halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doçent olarak çalışmaktadır.
Ayrıca yazarın, Kendiliğinden Doğan Düzen (2016), Frédéric Bastiat'nın Siyaset ve Devlet Anlayışı (2016), James M. Buchanan: Demokrasinin Patolojileri ve Anayasal Çözüm Önerileri (2016) başlıklı kitapları yayınlanmıştır.

Buğra Kalkan - Yazarın kitapları

Kapat