Gerard Delanty
Gerard Delanty, interdisipliner bir sosyologdur. Ağırlıklı olarak sosyal ve siyasal problemler üzerine kültürel analiz ve sosyal teori alanında ça­lışmaktadır. Özel ilgi alanı küresel perspektiften modernliğin karşılaştır­malı analizi ve Avrupa’daki sosyal değişimdir. On bir kitabın müellifi ve yedi kitabın da editörü olan Delanty’nin yüzden fazla makalesi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.
Dünyanın birçok ülkesinde misafir öğretim görevlisi olarak da bulunan Profesör Delanty, 2007’den bu yana Sussex Üniversitesi’nden çalışmakta­dır.

Gerard Delanty - Yazarın kitapları

Kapat