Avrupa’nın İcadı Fikir, Kimlik, Gerçeklik

Kapak Tasarımı:
Muhsin Doğan
İç Tasarım:
Liberte Yayınevi
Stok Kodu:
978-975-2500-02-0
Boyut:
13x19
Sayfa Sayısı:
352
Baskı:
4
Çeviren:
Hüsamettin İnaç
Orijinal Adı:
Inventing Europe: Idea, Identity, Reality (1995)
%25 indirimli
30,00 TL
22,50 TL
Havale/EFT ile: 22,05 TL
978-975-2500-02-0
362361
Avrupa’nın İcadı
Avrupa’nın İcadı Fikir, Kimlik, Gerçeklik
Adres Yayınları
22.50

Avrupa'nın İcadı; Avrupa kimliği, kültürü ve uygarlığının tarihsel, sosyolojik ve felsefî kökenlerini eleştirel düzlemde sorgulama arayışından hareketle, bu kökensel geçmişe binaen bir gelecek perspektifi çizmeye çalışan ve günümüzde Avrupa'nın yaşadığı kurumsal ve yapısal problemleri kimlik algısı üzerinden çözümleme teşebbüsünde bulunan bir ilk eserdir. Güçlü teorik çerçevesi, farklı parametrelerle zenginleştirilmiş özgün sosyo-politik çözümlemeleri ve hepsinden önemlisi Avrupa kimliği ve uygarlığı hakkında çalışan her araştırmacının mutlaka atıfta bulunma zorunluluğunu hissettiği/hissedeceği bir eserdir Avrupa'nın İcadı

 

Kimlik politikalarının dünya siyasetini belirlediği bir sosyo-politik konjonktüre paralel olarak, günümüz Avrupası özgün ve kapsayıcı bir kimlik oluşturmak zorunluluğunu hissetmektedir. Bu ihtiyacın temel kaynağı, farklı uluslardan oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) teknik ve bürokratik bir soyutlama kurgusu olmaktan çıkarılarak halka mal edilmesini sağlamak, kendine bir meşruiyet zemini oluşturmak ve bir uygarlık projesi olarak AB'yi yeniden kurgulamaktır. Zira bugünkü görüntüsüyle AB, halkın kendine bir türlü aidiyet hissi geliştiremediği, göçmen sorunlarıyla boğuşan, özgün kültür ve uygarlığını kaybetme korkusu yaşayan, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin had  safhada yaşandığı ve nerdeyse tüm kararların kapalı kapılar ardında ve atanmış bürokratlar tarafından alındığı bir siyasî yapıdır. Bu bakımdan inşa edilmesi elzem olan kimliğin kurgulanması sürecinde ciddi tehditler mevcuttur. Elinizdeki eser, tamamen tarihsel geçmişe dönük, etnik ve dinî temellere dayalı kapalı bir kolektif kimlik olarak bir Avrupa fikrini kıyasıya eleştirmekte, kapsayıcı, uygarlık oluşturucu ve evrensel nitelikleri haiz bir kimlik oluşumunu kaçınılmaz görmektedir. Ne var ki, bu anlayış çerçevesinde atılan en önemli adım olan bir Avrupa Anayasası oluşturma hamlesi bugün itibarıyla akamete uğramış gibi görünmektedir. Tam da bu noktada, bu kimliğin temel parametrelerinin nasıl oluşturulacağı sorusu gündeme gelmektedir. Zira bu parametreler isabetle tespit edilirse hem AB'nin homojenleştirilmeden ve tek-tipleştirilmeksizin bir üst çatıda bütünleşmesine ve hem de Türkiye gibi müzakereci ve aday ülkelerin sağlıklı bir zeminde üyeliğine hizmet edecek bir siyasî zemin yaratılabilmiş olacaktır.  

 

Ancak bu tür bir kimlik inşası başarılabildiği takdirde AB, bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir aktör hâline dönüşebilir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, çok-kültürlülük ve kültürel çoğulculuk gibi evrensel değerlere atıfta bulunan ve tamamen bu değerler üzerinde yaratılacak olan bu yeni kimlik, medeniyetler çatışması yerine medeniyetler ittifakını, mütemadiyen yüzleşilen savaşlar ve kısır döngüler yerine refah yaratan kalıcı bir barışı ve ortak değerler etrafında birleşerek dünyaya istikrar kazandıran bir bütünlüğü yeryüzüne hakim kılacaktır.Avrupa'nın İcadı bu yolda yapılan uzun soluklu yolculuğun temel yörüngelerini ufuk açıcı çözümlemelerle okuyucuya sunmakta ve tartışmaya açmaktadır. 


Kitap Hakkındaki Değerlendirmeler:

http://www.ilem.org.tr/blog/?p=1076

Avrupa'nın İcadı; Avrupa kimliği, kültürü ve uygarlığının tarihsel, sosyolojik ve felsefî kökenlerini eleştirel düzlemde sorgulama arayışından hareketle, bu kökensel geçmişe binaen bir gelecek perspektifi çizmeye çalışan ve günümüzde Avrupa'nın yaşadığı kurumsal ve yapısal problemleri kimlik algısı üzerinden çözümleme teşebbüsünde bulunan bir ilk eserdir. Güçlü teorik çerçevesi, farklı parametrelerle zenginleştirilmiş özgün sosyo-politik çözümlemeleri ve hepsinden önemlisi Avrupa kimliği ve uygarlığı hakkında çalışan her araştırmacının mutlaka atıfta bulunma zorunluluğunu hissettiği/hissedeceği bir eserdir Avrupa'nın İcadı

 

Kimlik politikalarının dünya siyasetini belirlediği bir sosyo-politik konjonktüre paralel olarak, günümüz Avrupası özgün ve kapsayıcı bir kimlik oluşturmak zorunluluğunu hissetmektedir. Bu ihtiyacın temel kaynağı, farklı uluslardan oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) teknik ve bürokratik bir soyutlama kurgusu olmaktan çıkarılarak halka mal edilmesini sağlamak, kendine bir meşruiyet zemini oluşturmak ve bir uygarlık projesi olarak AB'yi yeniden kurgulamaktır. Zira bugünkü görüntüsüyle AB, halkın kendine bir türlü aidiyet hissi geliştiremediği, göçmen sorunlarıyla boğuşan, özgün kültür ve uygarlığını kaybetme korkusu yaşayan, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin had  safhada yaşandığı ve nerdeyse tüm kararların kapalı kapılar ardında ve atanmış bürokratlar tarafından alındığı bir siyasî yapıdır. Bu bakımdan inşa edilmesi elzem olan kimliğin kurgulanması sürecinde ciddi tehditler mevcuttur. Elinizdeki eser, tamamen tarihsel geçmişe dönük, etnik ve dinî temellere dayalı kapalı bir kolektif kimlik olarak bir Avrupa fikrini kıyasıya eleştirmekte, kapsayıcı, uygarlık oluşturucu ve evrensel nitelikleri haiz bir kimlik oluşumunu kaçınılmaz görmektedir. Ne var ki, bu anlayış çerçevesinde atılan en önemli adım olan bir Avrupa Anayasası oluşturma hamlesi bugün itibarıyla akamete uğramış gibi görünmektedir. Tam da bu noktada, bu kimliğin temel parametrelerinin nasıl oluşturulacağı sorusu gündeme gelmektedir. Zira bu parametreler isabetle tespit edilirse hem AB'nin homojenleştirilmeden ve tek-tipleştirilmeksizin bir üst çatıda bütünleşmesine ve hem de Türkiye gibi müzakereci ve aday ülkelerin sağlıklı bir zeminde üyeliğine hizmet edecek bir siyasî zemin yaratılabilmiş olacaktır.  

 

Ancak bu tür bir kimlik inşası başarılabildiği takdirde AB, bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir aktör hâline dönüşebilir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, çok-kültürlülük ve kültürel çoğulculuk gibi evrensel değerlere atıfta bulunan ve tamamen bu değerler üzerinde yaratılacak olan bu yeni kimlik, medeniyetler çatışması yerine medeniyetler ittifakını, mütemadiyen yüzleşilen savaşlar ve kısır döngüler yerine refah yaratan kalıcı bir barışı ve ortak değerler etrafında birleşerek dünyaya istikrar kazandıran bir bütünlüğü yeryüzüne hakim kılacaktır.Avrupa'nın İcadı bu yolda yapılan uzun soluklu yolculuğun temel yörüngelerini ufuk açıcı çözümlemelerle okuyucuya sunmakta ve tartışmaya açmaktadır. 


Kitap Hakkındaki Değerlendirmeler:

http://www.ilem.org.tr/blog/?p=1076

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat