Haluk Alkan
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden
1992 yılında lisans, 1995 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nden Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans
derecesi aldı. Doktorasını 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2005
yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında Doçent, 2010 yılında Siyaset ve
Sosyal Bilimler alanında Profesör oldu.
Daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve
Marmara Üniversitesi’nde görev yapan Haluk Alkan, halen İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim
üyesi ve Fakülte Dekanıdır. Alkan, siyaset bilimi, karşılaştırmalı siyaset, Türk
siyasal hayatı konularında çalışmaktadır. 2003 yılında Türkiye’nin Strateji Öncelikleri
Açısından Türk Cumhuriyetleri konulu proje yöneticiliği kapsamında
Kazakistan ve Kırgızistan’da alan çalışması yürütmüş ve 2007 yılında ABD’de
Indiana Üniversitesi’nde (IUPUI) akademik çalışmalarda bulunmuştur.
Prof. Dr. Haluk Alkan’ın yayımlanmış kitapları şunlardır:
• Yerel Siyasetin Dönüşümü (İ. Ethem Taş ile birlikte), İstanbul, 2007.
• Azerbaycan Paradoksu, Ankara, 2010
• Osmanlı Liberal Düşüncesi (Atila Doğan ile birlikte), İstanbul, 2010.
• Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar, Ankara, 2011.
• Karşılaştırmalı Siyaset: Başkanlık ve Parlamenter Sistem Işığında Yarı
Başkanlık Modelleri, İstanbul, 2013.
• Türkiye’de Sistem Sorunu ve Yarı Başkanlık, Ankara, 2015.
• Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri: Latin Amerika Siyaseti (Editör),
Ankara, 2016.

Haluk Alkan - Yazarın kitapları

Kapat