CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Haluk Alkan

%25 İNDİRİM 28 YERİNE 21

ÜRÜN DETAYLARI

Kurumsal değişim ve yeni kurallar siyasî hayatın şekillenmesinde dönüştürücü etkilere sahiptir. 2017 Anayasa değişiklikleri yalnızca kurumsal bir değişim getirmemekte, kapsamlı bir reform sürecini ve yeni bir siyaset tarzını da zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamlı değişimi demokratik temelde gerçekleştirebilmek Türkiye'nin en büyük kazanımı olacaktır.

Bu özlü çalışmada, Haluk Alkan, Yasama, Yürütme ve Yargı fonksiyonu açısından Cumhurbaşkanlığı sistemini, 1982 Anayasasının eski çerçevesi, Türk siyasî sisteminin gelişimi ve dünya örnekleri ışığında analiz ediyor. Yeni hükümet sistemine yönelik denge-denetleme, kilitlenmeyi önleyici mekanizmalar ve otoriterleşme açısından eleştirileri de değerlendiren Alkan, geçiş sürecini, yeni siyaset tarzını, muhtemel ihtiyaçlar ile sıkıntıları ele alarak öneriler sunuyor.
  •   21
  • ISBN 13:978-605-9823-26-5
  • 19 cm X 13 cm
  • 160 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
KİTABIN YAZARI: Haluk Alkan
KİTABIN ÜST BAŞLIĞI: Kurumsalcı Yaklaşım Işığında Yeni Siyasetin Analizi
  • EDİTÖR: Özlem Çağlar Yılmaz
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Emre Turku
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2018