Murray N. Rothbard
Avusturya İktisat Okulu ekolünden olan Amerikalı iktisatçı, aynı zamanda bir tarihçi ve siyaset teorisyenidir. Yazdıklarıyla ve kişiliğiyle modern liberteryanizmin doğmasına öncülük etmiş ve akımın temsili figürü olmuştur. Yirmiden fazla kitabı vardır. Anarko-kapitalizmin gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Hans-Hermann Hoppe'un de dediği gibi "hiçbir anarko-kapitalist hareket yoktur ki Rothbard'ın adını anmasın." Rothbard özel sektörün devletin tekelci sisteminden çok daha etkili olacağını savunmaktadır. Aynı zamanda diğer ülkelere askeri, siyasi ve ekonomik müdahale yapılmasına da özellikle karşıdır. 

Murray N. Rothbard - Yazarın kitapları

Kapat