Mete Yıldız
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanında University of Southern California’dan yüksek lisans (1999) ve Indiana University-Bloomington’dan doktora (2004) derecelerini aldı. 2001-2004 yılları arasında Indiana Üniversitesi’nde dersler verdi. Halen Ha­cettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları kamu yönetimi reformu, kamu politikaları, yönetim-teknoloji etkileşimi (e-dönüşüm ve e-devlet), ye­rel yönetimler ve karşılaştırmalı kamu yönetimi konularıdır.

Mete Yıldız - Yazarın kitapları

Kapat