Murat Saraçlı
Murat Saraçlı, 1982 yılında Sinop’un Gerze ilçesinde doğdu. Orta ve lise öğretimini Sinop Anadolu Lisesi’nde 2000 yılında tamamladı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı’ndan, 2006 yılında ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabi­lim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı’ndan mezun olan Saraçlı, doktora eğitimi aşamasında TÜBITAK Yurt İçi Doktora ve Yurt Dışı Araştırma Burslarını kazandı ve bu çerçevede 2009-2010 yılları arasında İngiltere’de Buckingham Üniversitesi Hu­kuk Fakültesi’nde araştırmalarda bulundu. Saraçlı’nın bu çalışması dışında Küreselleşmeden Postküreselleşmeye: De­ğişim Sürecindeki Dünya Düzeni ve Türkiye ile Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişiler başlıklı kitapları ve çeşitli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Murat Saraçlı - Yazarın kitapları

Kapat