ULUS İNŞA SÜRECİNDE ÖJENİK SİYASET VE IRKÇILIK

Ertuğrul Eryücel

%25 İNDİRİM 30 YERİNE 22,50

ÜRÜN DETAYLARI

Francis Galton tarafından sistemleştirilen öjenik düşünce, 19. yüzyılın sonundan itibaren, özellikle de iki dünya savaşı arası dönemde, Avrupa ve Amerika kıtası ülkeleri başta olmak üzere; pek çok dünya ülkesinin nüfusa, aileye, sağlığa, spora ve bedene ilişkin politikalarında uygulama alanı bulmuştur.

Bu kitap, 1883-1946 arası dönemde Batı ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan öjenik politikaları incelemektedir. İncelemeye konu ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Sovyet Rusya, İskandinav ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye’dir. Kitap, dünya ülkeleri ve Türkiye’deki öjenik uygulamaları modernite, ulus inşâ süreci, etnik milliyetçilik ve ırkçılık bağlamında karşılaştırmalı olarak tartışmaktadır.
  •   22,50
  • ISBN 13:978-605-9823-53-1
  • 19 cm X 13 cm
  • 304 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: ULUS İNŞA SÜRECİNDE ÖJENİK SİYASET VE IRKÇILIK
KİTABIN YAZARI: Ertuğrul Eryücel
  • EDİTÖR: Emre Turku
  • KAPAK TASARIM: Ayyüce Dalkılıç
  • ŞEKİL ÇİZİMLERİ: Ayyüce Dalkılıç
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 1. Baskı, Haziran 2020