Makaleler

Değişim Sancıları   TKP tarafından Mart 1983’ten itibaren Batı Avrupa’daki göçmen işçi, öğrenci ve mülteci kesimine yönelik on beş günlük Türkiye Postası gazetesi yayınlanmaya başlamıştı. Bir...
Yasadışı Sistemin Büyümesi   Üçüncü dünyanın belli başlı şehirlerinin nüfusları son kırk yıl zarfında en az dört misli artmıştır. 2015 yılından itibaren, kalkınmakta olan ülkelerin elliden fazla şehrinin nüfusu...
Siyasal Şiddet Matrisi Siyasal Şiddet Matrisi Uzmanlar pek çok terör ortamını belirlemiş ve analiz etmişlerdir. İlerideki bölümlerde öğreneceğimiz gibi, bu ortamlar devlet, muhalif, dini motifli, ideolojik,...
Barış İnşası   R esmi olarak ilk defa BM Genel Sekreteri Boutros-Ghalı’in çığır açıcı Barış için Gündem (1992) raporunda tanımlanan barış inşası, uluslararası toplumun...
Rekabetin Gerektirdiği Temel Özgürlükler ve Haklar 12.1. Rekabetin Gerektirdiği Temel Özgürlükler ve Haklar Adil rekabet açısından iktisadi alanda, mülkiyet özgürlüğü (fikri ve sınai mülkiyet dâhil), girişim özgürlüğü,...
Rekabetçi Piyasalar   Rekabetçi Piyasalar: Rekabet Kaynakların Etkin Kullanımına Destek Olur ve Yenilikçi Gelişmeler İçin Sürekli Bir Motivasyon Sağlar Rekabet sınaî etkinliği sürekli...
Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvurularda Sık Karşılaşılan Hak İhlali Alanları Temel insan haklarının hukuki olarak anayasal güvenceye alınma­sı kadar güvenceye alınan hakların uygulamada da korunması, fiili olarak hakların kullanımının hukuka aykırı olarak sınırlanmaması...
Özal’ın Milliyetçilik Politikası Türkiye’de hem sol, hem de sağ siyasetin temel ideolojilerden biri olan milliyetçilik, Cumhuriyet dönemiyle birlikte hem yeni Türk devletinin inşasında, hem de Türk millî kimliğinin...
Gizemli Bir Nosyon: Hak & Hak Kavramı “Hak” nosyonu hâlen “çok gizemli bir şey” olarak düşünülmekte ve bu kavramı­nın nereden geldiği, nasıl kazanıldığı, sınır­larının ne olduğu konusunda, özellikle hukukçular arasında, bir...
Hz. Peygamberin Ticaretle Uğraşması Mekke, Hz. Peygamber döneminde de dinî bir merkez olarak bilinirdi. Çünkü bu şehirde Ka’be bulunuyordu. Mekke’nin dinî bir merkez oluşu, burada ticaretin gelişmesini berabe­rinde getirmiştir. Bu...
İslam’ın Erken Döneminde Piyasa Ekonomisi - Rekâbet Politikası Tüccarlar, fiyatları belirlemekte serbest olduklarında rekabet etme tarzları değişir. (Her bir satışta kârı artırmak için fiyatları yüksel­tebilirler) veya alternatif olarak (pazar payını...
Sâhibi Yok Sorun Yok Büyük Kalp durmadan hemen önceki anda zamanı dondurmak mümkün olsaydı ve ülkenin sağına soluna bakmış olsaydınız ve tam o anda o son sâniyede herkese bir göz atsay­dınız . Her şey...
Köy Enstitüleri ve Feminizm Yalman köy enstitülerinde yetişenlerin köylüleri ve dolayısıyla ülkeyi “ileriye” taşıyacağına inanmaktadır. Ancak köy enstitülerinin kolektivist idealizminin pek çok açıdan bireyci eğitim...
Yaşasın Küba mı? Sene 1989. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde son sınıfta okuyorum. Dünya, demir perde ülkelerindeki gelişmelere kitlenmiş durumda. Polonya’dan gelen haberler son bir yıl boyunca...
Orada Bir Sosyalizm Var Uzakta, O Sosyalizm Bizim Sosyalizmimizdir! Bir türlü anlayamadığım ve son zamanlarda iyice kafamı kurcalayan bir konu var: Sosyalizm, uygulandığı tüm ülkelerde büyük fiyaskolar yaşadığı halde neden bu kadar insan hâlâ bu ideolojinin...
Sefaletten Zenginliğe Giden Yol Fakirlik ve zenginlik birbirine zıt iki durum. İnsanlar, tabiatları icabı,  hemen hemen her yerde ve her zaman fakirlikten kaçma, zenginliğe ulaşma çabası içinde. Düşünürler ve bilim insanları...
Orwell’in Hayvan Çiftliği Üzerine George Orwell’in —kendisine dünya çapında büyük ün kazandıran—  Hayvan Çiftliği  ve  1984  adlı eserlerini hayatımın çok geç bir aşamasında, politik mülteci olarak Londra’da...
Kapitalizm Hıristiyan Ruhlu mudur? Din ile iktisadî faaliyet arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı, bir ilişki var ise bunun nasıl bir ilişki olduğu her zaman düşünürlerin ve bilimsel araştırmacıların merakını çekti. Düşünce ve...
İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu Benedikt Koehler, İngiltere vatandaşı emekli bir bankacıdır. 2011 yılından beri İslam ekonomi tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazar, bu kitapta Werner Sombart, Karl Marks, Max Weber,...
Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi Günümüzde, birey yaşamının çözüm bekleyen problemleri arasında çevresel tahribat ve kirlenme önemli bir konuma sahiptir. Kısa dönemde aşılabilecek bir sorun olarak görülmeyen çevresel kirlenme,...
Kapat