Makaleler

Orada Bir Sosyalizm Var Uzakta, O Sosyalizm Bizim Sosyalizmimizdir! Bir türlü anlayamadığım ve son zamanlarda iyice kafamı kurcalayan bir konu var: Sosyalizm, uygulandığı tüm ülkelerde büyük fiyaskolar yaşadığı halde neden bu kadar insan hâlâ bu ideolojinin...
Sefaletten Zenginliğe Giden Yol Fakirlik ve zenginlik birbirine zıt iki durum. İnsanlar, tabiatları icabı,  hemen hemen her yerde ve her zaman fakirlikten kaçma, zenginliğe ulaşma çabası içinde. Düşünürler ve bilim insanları...
Orwell’in Hayvan Çiftliği Üzerine George Orwell’in —kendisine dünya çapında büyük ün kazandıran—  Hayvan Çiftliği  ve  1984  adlı eserlerini hayatımın çok geç bir aşamasında, politik mülteci olarak Londra’da...
Kapitalizm Hıristiyan Ruhlu mudur? Din ile iktisadî faaliyet arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı, bir ilişki var ise bunun nasıl bir ilişki olduğu her zaman düşünürlerin ve bilimsel araştırmacıların merakını çekti. Düşünce ve...
İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu Benedikt Koehler, İngiltere vatandaşı emekli bir bankacıdır. 2011 yılından beri İslam ekonomi tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazar, bu kitapta Werner Sombart, Karl Marks, Max Weber,...
Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi Günümüzde, birey yaşamının çözüm bekleyen problemleri arasında çevresel tahribat ve kirlenme önemli bir konuma sahiptir. Kısa dönemde aşılabilecek bir sorun olarak görülmeyen çevresel kirlenme,...
Evden Uzakta Evden uzakta olmak çocukken veya evdeyken çok cazip gelirdi. Hele ki erkek çocuğuysanız. Evden çıkmak, tek başına bir şeyler yapabilmek, hesap vermemek düşüncesi o kadar çekicidir ki. Özellikle...
Mete Tunçay ve Eleştirel Tarih Yazıları Mete Tunçay, sol fikri çizgiden yetişmiş önemli bir yazar, döneminin bazı başka sol aydınları gibi iyi bir tarihçi ve siyaset bilimci. Nitekim dönemin sol aydınlarının siyasi görüşlerini...
Türkiye'nin Derin Özelleştirmesi Kentsel dönüşümün Türkiye ekonomisinde çok kritik bir ‘yapısal dönüşüm’ anlamına geldiğini ilk ifade edenlerden birisiyim  (I) . Bir orijinallik iddiam yok. Esasen yaptığım şey,...
İçindeki Şakirti Öldürmek 15 Temmuz ihanetinin ana faillerinin cemaat kisvesi altında örgütlenmesi, dine ve her türlü dinî değer, teşekkül ve tatbikata baştan beri mesafeli (hatta karşı) duran bir kesimin ekmeğine yağ...
Hukuk ve Ekonomi “Hukuk ve Ekonomi”, Türkiye’deki hukuk eğitimi dikkate alındığında, hukukçuların genelde gözden kaçırdığı bir perspektifi ortaya koyan, bu açıdan hukukçular için önemli ve etkileyici bir kitap....
Türk Siyasetini Anlamak ve Yaklaşımlar Tanel Demirel’in Liberte Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Türk Siyasetini Anlamak” oldukça önemli bir eser. Zira literatürde eşine az rastlanan belki de ilk örnek...
Muhafazakârlık Nedir? Türkiye için tüm ideolojilerin bir ortak özelliği olduğunu söyleyebiliriz. O da gerçekte ne olduğunun ya bilinmemesi ya da yanlış ve eksik bilinmesidir. İdeolojilerin Türkiye’deki seyrinin ilk...
Avrupa: Miras, Meydan Okuma, Vaat Modern Avrupa, çeşitli milli kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk olarak resmedilebilir. Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Jan Berting, Adres Yayınları’ndan çıkan...
Kapat