ÖZGÜR TOPLUMUN İSLAMÎ TEMELLERİ

Derleyen: Linda Whetstone - Derleyen: Nouh El Harmouzi

Çeviren: Hakan Şahin

%25 İNDİRİM 28 YERİNE 21

ÜRÜN DETAYLARI

İslam hem kendi geleneksel topraklarında hem de Batı’da hızla gelişiyor. Batıda ise İslam’a karşı korku ve şüpheyle karışık yaklaşımlar mevcut. Ancak İslam’a ve özellikle onun siyasî sistemlerle ve iktisatla ilişkisine dair yaygın bir bilgi eksikliğinin  olduğunu söylemek mümkün.

İslam özgür bir toplumla ve serbest bir ekonomiyle uyumlu mudur? Çoğunluğu Müslüman olan pek çok ülkenin serbest bir ekonomiye ve özgürlükçü bir siyasî sisteme sahip olmadığı gerçeği İslam’ın siyasî ve iktisadî özgürlüklerle uyumlu olmayışının sonucu mudur yoksa birtakım talihsiz tarihî  olaylar sebebiyle midir? Geçmişteki kolonyalizmin İslamî aşırılıkların ortaya çıkışında rolü nedir? İslam iktisadî, siyasî ve dinî hayatta özgürlüğe ilişkin esasen ne söylemektedir?

Muhtelif Müslüman akademisyenler tarafından kalem alınmış makalelerden derlenen bu kitap, yukarıda sıralanan hayatî sorulara önemli ölçüde ışık tutmaktadır. İslam’ı daha iyi anlamak isteyen Batı’daki kimseler için önemli bir kaynak olan bu makaleler, aynı zamanda, Müslüman ülkelerde kendi siyasî sistemlerinin ve iktisat politikalarının gelişimine katkıda bulunanlar için de yararlı olacaktır. 
 •   21
 • ISBN 13:978-605-9823-48-7
 • 13 cm X 19 cm
 • 232 Sayfa
 • Karton Kapak
KİTABIN ADI: ÖZGÜR TOPLUMUN İSLAMÎ TEMELLERİ
ORİJİNAL ADI: Islamic Foundations of a Free Society
 • ÇEVİREN: Hakan Şahin
 • EDİTÖR: Özlem Çağlar Yılmaz
 • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
 • İÇ TASARIM: Yavuz Selim Erfidan
 • REDAKSİYON: Burak Ertaştan
 • BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2019