SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ: PLATON'DAN RAWLS'A

Larry Arnhart

Çeviren: Ahmet Kemal Bayram

%25 İNDİRİM 35 YERİNE 26,25

ÜRÜN DETAYLARI

Siyaset felsefesinin meşgul olduğu sorunlar ve konular, hiç kimsenin ilgisiz kalamayacağı kadar önemli ve kapsayıcıdır ve tarih boyunca, pek çok düşünür siyaset felsefesine çok önemli katkılar yapmışlardır. Bu kitapta iyi bir şekilde özetlenen siyasî düşüncenin, cevabını bulmaya çalıştığı bazı sorular ise şunlardır: En iyi yönetim nedir? İyi yöneticiler mi yoksa iyi yasalar mı daha önemlidir? Siyasal iktidar meşruiyetini nereden alır? İyi kanunlara nasıl ulaşabiliriz? Yasaları kim yapar? Hukuk nasıl doğar? Adâlet, özgürlük nedir? Adâlet ve özgürlük arasında bir çelişki var mıdır? Dinin siyasetteki yeri nedir? Dinî ve siyasî otorite aynı elde birleşmeli midir? Aklın siyasal arenadaki rolü nedir?

Siyasî düşünce tarihi, işte, bu ve benzer sorulara verilen cevapların bir araya getirildiği, tahlil ve tasnif edildiği, tutarlı biçimde özetlendiği disiplinin adıdır. Larry Arnhart’ın Siyasî Düşünce Tarihi, on üç bölümde, Antik Yunan’dan modern zamanlara kadar siyasî düşüncenin serüvenini anlatmaktadır. Sistematiği ve kapsayıcılığıyla bu kitap, siyasî düşünce tarihi dersi okuyan öğrencilerin ve siyasî düşünceye genel olarak meraklı olanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir referans kitabıdır.

  •   26,25
  • ISBN 13:978-975-2500-04-4
  • 24 cm X 16 cm
  • 335 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ: PLATON'DAN RAWLS'A
KİTABIN YAZARI: Larry Arnhart
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Platon'dan Pinker'a
ORİJİNAL ADI: Political Questions: Political Philosophy from Plato to Rawls (2003)