DİN VE İKTİSADÎ FAALİYET

Kurt Samuelsson

Çeviren: Ahmet Uzun

%25 İNDİRİM 28 YERİNE 21

ÜRÜN DETAYLARI

Kapitalizmin Püriten Protestan ahlak değerleri ile geliştiği düşüncesi, iktisat tarihçileri arasında ilgi uyandırdı. İlk kez Max Weber tarafından dile getirilen bu tez, R. H. Tawney’in yazılarıyla yayıldı. Samuelsson, bu kitapta Weber’in tezlerine ve Tawney’in düşüncelerinin çoğuna itiraz ediyor ve karşı tezler ileri sürüyor. O, Püriten ahlakı ile kapitalizmin ruhu arasında kurulan ilişkinin tutarlı olmadığını ve bu tezin akademik suistimale varacak şekilde popüler hale gelmesini eleştiriyor.

Bu kitap, kapitalizmin gelişiminin altında yatan başka etkenlere dikkat çekiyor; bu yönüyle din ve iktisat ilişkisine ilgi duyanların zevkle okuyacakları bir çalışmadır.

Kitapla ilgi yazılar için;
Atilla Yayla - Kapitalizm Hıristiyan Ruhlu mudur?
  •   21
  • ISBN 13:978-605-9823-27-2
  • 19 cm X 13 cm
  • 192 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: DİN VE İKTİSADÎ FAALİYET
KİTABIN YAZARI: Kurt Samuelsson
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Protestan Ahlâk, Kapitalizmin Yükselişi ve Bilginin Suistimali
ORİJİNAL ADI: Religion and Economic Action
  • ÇEVİREN: Ahmet Uzun
  • EDİTÖR: Özlem Çağlar Yılmaz
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Emre Turku
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2018